முடியாத தொடக்கம் - 1

Sangesh மாட்ருபர்த்தி சரிபார்ப்பு மூலமாக தமிழ் Short Stories

It was a crime thriller story.It portrays the unexpected kidnap, murder. sathya was the main reason for this kidnap murder who was the senior student in college. she face some problems in college. so needs revenge for that. This ...மேலும் வாசிக்க