சிவாவின் மலரே மௌனமா.. Part 11

Siva மாட்ருபர்த்தி சரிபார்ப்பு மூலமாக தமிழ் Love Stories

Hi, நான் உங்கள் சிவா,Please முந்தைய பாகங்களை படித்து விட்டு வரவும். Continuity க்காக கோவை..The Big Jar Juice Shop. காலை 11 மணி. நானும் மலரும் Milk shake Order பண்ணி விட்டு எதிரெதிரே உட்கார்ந்திருந்தோம். மலர் Black and Light Blue combination Chudi ல் வந்திருந்தாள். மையிட்ட பெரிய ...மேலும் வாசிக்க