சிவாவின் மலரே மௌனமா.. Part 10

Siva மாட்ருபர்த்தி சரிபார்ப்பு மூலமாக தமிழ் Love Stories

Hi, நான் உங்கள் சிவா,முந்தைய பாகங்களை படித்து விட்டு வரவும். Continuity க்காக Evening.Galaxy Resto Bar.விதவிதமான Light போட்டு கலர் ஃபுல்லாக ஒரு Level ல் இருந்தது. City ல் உள்ள பெரிய மனிதர்கள் சங்கமிக்கும் இடமாக அது இருந்தது. அங்கெங்கே Table களில் Business Dealing நடந்து கொண்டிருக்க, நிறைய Family ...மேலும் வாசிக்க