சிவாவின் Yoga எல்லாம் மாயா - Part 3

Siva மாட்ருபர்த்தி சரிபார்ப்பு மூலமாக தமிழ் Love Stories

நான் உங்கள் சிவா..முந்தைய பாகங்களை படித்து விட்டு வரவும் ஒரு Continuity க்காக..உங்கள் கருத்துக்கள், suggestionsவரவேற்கப்படுகின்றன.siva69.com@gmail.comஅடுத்த நாள் என் office க்கு மாயா Event Organising protocol க்காக வந்து HR department போய் function organiserயை meet பண்ண, நான் introduceபண்ணிட்டு என்னோட floor போயிட்டேன். எல்லா formalities ம் முடிந்து, finally ...மேலும் வாசிக்க