பலசரக்கு vs பள்சரக்கு

vani shanthi மூலமாக தமிழ் Women Focused

ஓர் அழகான மாலை பொழுது அதில் மதன்(ஒரு தனியார் அலுவலகத்தில் வேலை பார்ப்பவன்)என்பவன் தனது "Memories bring back" நிகழ்ச்சிகாக குறிப்புகளை எடுத்து கொண்டு இருந்த அச்சமயத்தில் அவனது slam புத்தகம் தென்பட்டது அதில் அவன் தனது பழைய நினைவுகளை ரசித்து கொண்டு இருக்கையில் அவன் மனம் கவர்ந்த ஒன்று தென்பட்டது அவனது தோழி ...மேலும் வாசிக்க