சிவாவின் மலரே மௌனமா.. Part 2

Siva மாட்ருபர்த்தி சரிபார்ப்பு மூலமாக தமிழ் Love Stories

Hi, நான் உங்கள் சிவா..தொடரின் முந்தைய பாகங்களை படித்து விட்டு வரவும். ஒரு Continuity க்கு..அம்மாவிற்கும், கல்யாணி க்கும் மலரை ரொம்ப பிடித்து போக அவர்களுக்குள்ளே ஒரு நல்ல Understanding ஏற்பட்டது. இதெல்லாம் எனக்கு ஒரு positive Boost தர.. எப்படியாவது மலரிடம் propose பண்ண வேண்டும் என்று மனசு துடித்தது. என் close ...மேலும் வாசிக்க