சிவாவின் சித்தி.. ப்ளீஸ்.. Part 4

Siva மாட்ருபர்த்தி சரிபார்ப்பு மூலமாக தமிழ் Love Stories

Part 4. நான் உங்கள் சிவா.. சிவாவின் சித்தி.. ப்ளீஸ்.. முந்தைய பாகங்களை படித்து விட்டு வரவும். Continuity க்காக நான் மாலினி ஈவினிங் ஒரு 4 மணி போல் சிவா வை என் ஃப்ரண்ட் வீட்டில் ட்ராப் பண்ண சொன்னேன். அவனுக்கு தன்னோட பைக் கில என்னை ட்ராப் ...மேலும் வாசிக்க