வேழம்

Siva மாட்ருபர்த்தி சரிபார்ப்பு மூலமாக தமிழ் Short Stories

நான் உங்கள் சிவா. மறுபடியும் உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி. இந்த கதை ஒரு சரித்திர நிகழ்வு. என் மனதில் பல காலமாக அரித்துக்கொண்டிருந்த சில நிகழ்வுகளை கதையாக கொடுக்க Try பண்ணியிருக்கேன். ஒரு Change க்கு இந்த சரித்திர நாவலை படித்து பார்க்கலாமே. உங்கள் கருத்துக்கள், suggestionsவரவேற்கப்படுகின்றன.siva69.com@gmail.com வேழம் (யானை) ஆண்டு ...மேலும் வாசிக்க