ம ile னம்

Darshita Babubhai Shah மாட்ருபர்த்தி சரிபார்ப்பு மூலமாக தமிழ் Poems

வென்றதன் மூலம் வென்ற பந்தயத்தைக் காண்பிப்போம். உங்களுக்கும் உங்களுக்கும் புன்னகைக்க கற்றுக்கொடுப்பேன் தயவுசெய்து காலையிலும் மாலையிலும் கடவுளிடம் பிரார்த்தனை செய்யுங்கள். உங்கள் அதிர்ஷ்டத்தில் மகிழ்ச்சியை எழுதுவேன் மிகவும் கேளுங்கள், என் பாட்டியைக் கேளுங்கள் விரைவில் நான் உங்களுக்கு உலகத்தை கற்பிப்பேன் ************************************* என் ம .னத்திற்கான காரணத்தை என்னிடம் கேட்க வேண்டாம். என் அப்பாவித்தனத்தை ...மேலும் வாசிக்க