நித்திரையின் மத்தியில்

vani shanthi மாட்ருபர்த்தி சரிபார்ப்பு மூலமாக தமிழ் Short Stories

“நான் காணாத மௌனத்தை உன் புன்னகையில் கண்டேன் அது எனக்கு இன்பம் ஊட்டுகையில் உன் வெட்கம் எனக்கு பஞ்சு அதில் நாம் கொண்ட தாம்பத்தியமோ ஒர் நெருப்பு இதில் நமக்கு கிடைக்கபோகும் கிளிஞ்சல்கள் தான் நம் சொர்க்கம்” என்று ஶ்ரீநிதியை பார்த்து தேவ் கூறிக் கொண்டு அவனது நெருங்கத்தை ஆரமபித்தான், ஸ்ரீயும் தேவ்வும் ...மேலும் வாசிக்க