காத்திருக்கிறது

Darshita Babubhai Shah மாட்ருபர்த்தி சரிபார்ப்பு மூலமாக தமிழ் Poems

காத்திருக்கிறது தவிர மக்கள் காத்திருக்க வேண்டாம். உண்மையான காதல் ஒருபோதும் போவதில்லை ...மேலும் வாசிக்க


-->