હું ગીતકાર અને કવિયત્રી છું. મારું નામ દર્શિતા બાબુભાઇ શાહ છે . મેં કવિતા ૧૯૮૯ થી લખવાની ચાલુ કરી. ૧૯૮૯ માં મારી માતાનું અવસાન થયું . એકાંત લાગવા માંડયું. હું મારી માતાની વધારે નજીક હતી તેથી ઘણું દુઃખ થયું હતું . ત્યારે એક પંક્તિ લખી હતી. काटे नही कटता एक पल यहां । कैसे कटेगी एक उम्र भला ॥ “સખી” અને “ઐશ્વર્યા ” ના ઉપનામ થી લખું છું . ૨૫-જૂન- ૧૯૮૯. ત્યાર પછી લખવાનું ચાલું રહ્યું. પહેલા હિન્દી માં લખતી હતી. ૧૯૯૫ માં મેં નયનભાઇ પંચોલી સાથે સંગીત શીખવાનું ચાલું કર્યું.તેથી ગુજરાતીમાં લખવા માડયું. કવિતા ઓ અમદાવાદ ના લોકલ છાપામાં છપાવા માંડી. ૫૦૦ કવિતા લખી લીધા બાદ વિચાર્યુ કે તેની પુસ્તિકા છપાવી તેથી બે સંગ્રહ પ્રકાશિત કર્યા. અસ્તિત્વ અને પરસ્પર નામના બે કાવ્ય સંગ્રહ ગુજરાતી અને આરઝૂ અને કશિશ નામના બે કાવ્ય સંગ્રહ હિન્દી માં પ્રકાશિત કર્યા. અત્યાર સુધી લગભગ ૨૫૦૦ કવિતા લખી છે. જેની નોંધ ઇન્ડિયા બુક ઓફ રેકોર્ડ માં લેવામાં આવી છે . અમદાવાદ ના ગુજરાત સમાચાર, સંદેશ, દિવ્ય ભાસ્કર માં કવિતા ઓ છપાતી રહે છે . તથા ફીલીંગ્સ મલ્ટીમીડીયા મેગેઝીન, સખી, જય હિન્દ માં પણ કવિતાઓ પ્રકાશિત થતી રહે

Darshita Babubhai Shah verified புதுப்பிப்பை வெளியிட்டது हिंदी Poem
6 மணி முன்பு

मे और मेरे अह्सास

याद आई आंखे छलक उठी l
बात निकली आंखे छलक उठी ll

भीगी चाँदनी मे शरद पुनमी l
रात ढली आंखे छलक उठी ll

दर्शिता

மேலும் வாசிக்க
Darshita Babubhai Shah verified புதுப்பிப்பை வெளியிட்டது हिंदी Poem
6 மணி முன்பு

काना संग डांडिया खेलूंगी आज l
राधा संग डांडिया खेलूंगी आज ll

ढोलक संग बाजे पहवाज l
नाचे मस्ती मे नर नारी l
माँ के संग डांडिया खेलूंगी आज ll

रास रचयो गलीयो मे l
आज कैसे घर बैठेगी मे l
खिलैया के संग डांडिया खेलूंगी आज ll
#NAVRATRI

மேலும் வாசிக்க
Darshita Babubhai Shah verified புதுப்பிப்பை வெளியிட்டது मराठी Poem
14 மணி முன்பு

फिरायला या कठोर खेळायला या
सखी सहियार सोबत फिरायला या.
सखी सहज खेळण्यासाठी वाट पहात आहे,
नवली नवरात्रीच्या आधी
सखी कानाबरोबर फिरायला या.
नॉर्टाची रात्री सोळा दागिन्यांनी सजली आहे,
डोक्यावर दिवा ठेवण्याच्या अभिमानाने फिरणे,
सखी माताजी सोबत फिरायला या.
#NAVRATRI

மேலும் வாசிக்க
Darshita Babubhai Shah verified புதுப்பிப்பை வெளியிட்டது ગુજરાતી Poem
20 மணி முன்பு

#NAVRATRI
રાસ

Darshita Babubhai Shah verified புதுப்பிப்பை வெளியிட்டது ગુજરાતી Poem
20 மணி முன்பு

#NAVRATRI

રાસ

Darshita Babubhai Shah verified புதுப்பிப்பை வெளியிட்டது हिंदी Poem
1 நாள் முன்பு

मे और मेरे अह्सास

ये चाहत का ही है असर देखो जाने जाना l
छींक तुम रहे हो, साँस मेरी रुकी हुई है ll

दर्शिता

Darshita Babubhai Shah verified புதுப்பிப்பை வெளியிட்டது हिंदी Poem
1 நாள் முன்பு

है है आई नवली नवरात्र, आया माताजी का त्योहार l
साथ अपने नवरंग उमंग, लाया माताजी का त्योहार ll

घूमने सखी साहियर संग चली मे l
माताजी के रंग मे अंग-अंग रंगी मे l
सुर ताल बाजे ढोलक, छाया माताजी का त्योहार ll

खेलूंगी गरबा साथ अपने काना l
माँ तू ही प्रीत की जोड़ी बनाना l
चलो खेले ज़मज़म के , आया माताजी का त्योहार ll
#NAVRATRI

மேலும் வாசிக்க
Darshita Babubhai Shah verified புதுப்பிப்பை வெளியிட்டது ગુજરાતી Poem
2 நாள் முன்பு

ગુજરાતી રાસ

#NAVRATRI

Darshita Babubhai Shah verified புதுப்பிப்பை வெளியிட்டது हिंदी Poem
2 நாள் முன்பு

मे और मेरे अह्सास

चाहत मे इस तरह बंधे हुए हैं l
पलभर भी दूरी सह नहीं सकते ll

दर्शिता

Darshita Babubhai Shah verified புதுப்பிப்பை வெளியிட்டது हिंदी Poem
2 நாள் முன்பு

वृन्दावन में रास खेले काना l
संग गोपियों से खेले काना ll

राधा गोरी नाचे रुमझुम l
संग ढोल बाजे धमधम l
अपनी धुन मे खेले काना ll

ना लोकलाज की परवा l
ना घरवालो की चिता l
संग राधिका खेले काना ll
#NAVRATRI

மேலும் வாசிக்க